รางวัล

การแข่งขัน ครั้งที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศ) ระยะทาง 530 กม.

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร 1 5,000,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 2,500,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 1,250,000
4 - 10 ประกาศนียบัตร 7 480,000
11 - 50 ประกาศนียบัตร 40 96,000
51 - 256 ประกาศนียบัตร 206 48,000
256

การแข่งขัน ครั้งที่ 2 ระยะทาง 430 กม. (รับรองผลโดย FCI)

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร 1 500,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 250,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 125,000
4 - 100 ประกาศนียบัตร 97 20,000
100

การแข่งขัน ครั้งที่ 1 ระยะทาง 330 กม.

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร 1 350,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 180,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 100,000
4 - 70 ประกาศนียบัตร 67 18,000
70

นกยอดเยี่ยม (ACE PIGEON) 330 + 430 + 530 กม.

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร 1 640,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 480,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 320,000
4 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 256,000
5 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 160,000
6 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 96,000
6

ทีมใหญ่

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 640,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 320,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 192,000
4 - 10 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 7 96,000
10

ทีมเล็ก

อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
1 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 320,000
2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 160,000
3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 96,000
4 - 10 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 7 64,000
10
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
TrueTogether
RPIA
FCI
DV
Versele-laga
Benzing
GPS
Pioneer