เข้าใช้งาน

ข้อแนะนำในการเข้าใช้บัญชีและการสร้างรหัสผ่าน:


สมาชิกที่ทั้งที่เคยร่วมส่งแข่งและกำลังร่วมแข่งในปัจจุบัน

จำเป็นต้องมีอีเมล์

คุณจำเป็นต้องมีอีเมล์ที่สามารถเข้าถึงได้

ต้องการแจ้งอีเมล์และขอเข้าใช้งาน กรุณาส่งคำขอที่ Contact us

  • รหัสผ่านที่แนะนำ
  • สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook ของท่าน
  • สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน G-mail
  • ตั้งรหัสผ่านใหม่ : รหัสอย่างน้อย 8ตัว (ประกอบด้วย ตัวเลข, อักษรA-Z พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก และสัญลักษณ์พิเศษ)
  • หมายเหตุ รหัสผ่านของท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกๆ 3เดือน

ลงชื่อเข้าใช้


หรือ
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
TrueTogether
RPIA
FCI
DV
Versele-laga
Benzing
GPS
Pioneer