การประมูลนกล็อตที่ 1 บนเว็บไซต์ PIPR

การประมูลนกล็อตที่ 1 บนเว็บไซต์ PIPR

สามารถสมัครเข้าการประมูลได้ที่ https://www.pipr-auctions.com/


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
TrueTogether
RPIA
FCI
DV
Versele-laga
Benzing
GPS
Pioneer