รายชื่อเบอร์ห่วงขานกที่ขึ้น Basket การแข่งขันรอบแรก 330 กม.

รายชื่อเบอร์ห่วงขานกที่ขึ้น Basket การแข่งขันรอบแรก 330 กม.

PIPR แข่งขันรอบแรก ระยะ 330 กม.

นกพร้อมขึ้น Basket ทั้งหมด จำนวน 4,682 ตัว

นกไม่พร้อมขึ้นทดสอบ จำนวน 46 ตัว


คลังภาพ

ข่าวล่าสุด

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
TrueTogether
RPIA
FCI
DV
Versele-laga
Benzing
GPS
Pioneer