ประกาศโปรแกรมการฝึกซ้อมนก

ประกาศโปรแกรมการฝึกซ้อมนก

เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน

 

PIPR ขอประกาศโปรแกรมการฝึกซ้อมนก ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สมาชิกทุกท่านสามารถติดตามดูผลการซ้อม ได้ที่

https://www.oneloftrace.live   และ  www.pattayaoneloftrace.com

ขอแสดงความนับถือ

PIPR OFFICIALS


คลังภาพ

ข่าวล่าสุด

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
TrueTogether
RPIA
FCI
DV
Versele-laga
Benzing
GPS
Pioneer