การซ้อมครั้งที่ 14 : ระยะทาง 53 กม. (30 October 2021)

การซ้อมครั้งที่ 14 : ระยะทาง 53 กม. (30 October 2021)

尊敬的各位鸽友,

PIPR 训放距离 53 公里
放飞时间为早上 8:15 分

请各位点击以下网址查询结果 :

https://www.oneloftrace.live/?page=0&loft_id=34&flight_id=1635508991&season_id=13

此致敬礼
PIPR OFFICIALS


图片

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer