ระยะแข่งขัน รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
การแข่งขัน ครั้งที่ 3 1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร 1 5,000,000
(รอบชิงชนะเลิศ) 2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 2,500,000
ระยะทาง 530 กม. 3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 1,250,000
  4 – 10 ประกาศนียบัตร 7 480,000
  11 – 50 ประกาศนียบัตร 40 96,000
  51 – 256 ประกาศนียบัตร 206 48,000
      256  
การแข่งขัน ครั้งที่ 2 1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร 1 500,000
ระยะทาง 430 กม. 2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 250,000
(รับรองผลโดย FCI)  3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 125,000
  4 – 100 ประกาศนียบัตร 97 20,000
      100  
การแข่งขัน ครั้งที่ 1 1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร 1 350,000
ระยะทาง 330 กม. 2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 180,000
  3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 100,000
  4 – 70 ประกาศนียบัตร 67 18,000
      70  
นกยอดเยี่ยม 1 ถ้วยพระราชทาน + ประกาศนียบัตร 1 640,000
(ACE PIGEON) 2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 480,000
330 + 430 + 530 กม. 3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 320,000
  4 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 256,000
  5 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 160,000
  6 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 96,000
      6  
ทีมใหญ่ 1 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 640,000
  2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 320,000
  3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 192,000
  4 – 10 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 7 96,000
      10  
ทีมเล็ก 1 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 320,000
  2 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 160,000
  3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1 96,000
  4 – 10 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 7 64,000
      10