ระยะการแข่งขัน อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล(บาท)
รอบชิงชนะเลิศ 1 ถ้วยพระราชทาน+ประกาศนียบัตร 1 3,000,000
530 กม 2 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 800,000
  3 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 500,000
  4 -10 ประกาศนียบัตร 7 180,000
  11-160 ประกาศนียบัตร 150 80,000
      160  
         
การแข่งขันจุดที่ 2 1 ถ้วยพระราชทาน+ประกาศนียบัตร 1 700,000
430 กม. (FCI) 2 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 200,000
  3 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 100,000
  4 -70 ประกาศนียบัตร 67 20,000
      70  
         
การแข่งขันจุดที่ 1 1 ถ้วยพระราชทาน+ประกาศนียบัตร 1 500,000
330 กม. 2 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 200,000
  3 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 100,000
  4-70 ประกาศนียบัตร 67 20,000
      70  
         
นกยอดเยี่ยม 1 ถ้วยพระราชทาน+ประกาศนียบัตร 1 650,000
(Ace Pigeon) 2 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 450,000
  3 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 300,000
330 กม +430 กม+ 530 กม 4 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 250,000
  5 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 192,000
      5  
         
ประเภททีม 1 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 MG3 1,500 cc
  2 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 250,000
  3 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1 200,000
  4 - 10 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 7 160,000
      10