POINT & MAP

จุดทดสอบ:  ระยะทาง 120 กม.  

จุดแข่งขัน: 

  • ระยะที่ 1 ระยะทาง 330 กม. วันศุกร์ที่  7 ธันวาคม 2561   อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
  • ระยะที่ 2 ระยะทาง 430 กม. วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561  จ.ขอนแก่น
  • ระยะที่ 3 ระยะทาง 530 กม. วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562  จ.อุดรธานี

  * จับนก (Basket Bird) ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนแข่งขัน