POINT & MAP


 รอบคัดเลือก 120 กม. (พฤศจิกายน 2563)                                   อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 ครั้งที่ 1 ระยะทาง 330 กม. วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563              อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 ครั้งที่ 2 ระยะทาง 430 กม. วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563                  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 รอบชิงชนะเลิศ ระยะทาง 530 กม. วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564      อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี


* จับนก (Basket Bird) ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการแข่งขัน
** จุดที่ 2 ระยะทาง 430 กม. รับรองผลการแข่งขันโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix