POINT & MAP


热身赛  120 公里         2020年11月份                    巴真府、甲民武里县
第一关比赛 330 公里  2020年12月21日周一        素林府、鸽冲县
第二关比赛 430公里    2020年12月30 日周三       四色菊府、干他拉叻县 
第三关比赛  530公里   2021年1月9日 周六           鸟汶府、诗琳通县 

注:集鸽上笼在比赛前一天,第二关比赛为F.C.I. 积分赛 。