การให้อาหารและวิตามินนกพิราบแข่ง

การให้อาหารและวิตามินนกพิราบแข่ง ช่วงการโฮมลูกนก ตามสูตรการเลี้ยงแบบกรง One Loft Race ของเวอร์เซเล ลากา (Versele Laga)

https://www.youtube.com/watch?v=2-Ie3JlGOyU