การฝึกซ้อมระยะทาง 105 กิโลเมตร (1 พฤศจิกายน 2561)

เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน
 
 
PIPR ซ้อม 105 กม.
ปล่อยนก เวลา 7.00 น.
 
ทุกท่านสามารถดูผลการซ้อมออนไลน์ได้ที่...
 
 
http://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=34&flight_id=1540991481&season_id=5
 
 
ขอแสดงความนับถือ
PIPR OFFICIALS