ประกาศเรื่องการรับนกอันดับ 250 ขึ้นไป

เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน 
 
PIPR ขอเรียนแจ้งส่งคืน นกที่กลับจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ อันดับที่ 251 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
 
ท่านสมาชิกสามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ สมาคมฯ ตรอกจันทน์ (RPIA) ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
 
โปรดเตรียมหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ (ใบส่งนก)  บัตรประชาชน หรือใบมอบอำนาจเพื่อขอรับนกแทน
 
หากท่านใดมีความประสงค์จะขอรับคืนที่ กรงนกพิราบแข่งนานาชาติ พัทยา (PIPR) หรือมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่...
 
คุณเก่ง 083-0299888
คุณนัท 083-0288999
 
ขอแสดงความนับถือ
PIPR OFFICIALS