ฝึกซ้อมนก ระยะทาง 140 กิโลเมตร

เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน
 
วันนี้ ( 5 มกราคม 2561 )
 
PIPR ซ้อมนกระยะทาง 140 กม
 
ทุกท่านสามารถดูผลการซ้อมได้ที่...
 
https://www.oneloftrace.live/?page=1&loft_id=34&flight_id=1515063753&season_id=3
 
ด้วยความเคารพ
PIPR OFFICIAL